Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Laten we Hem samen prijzen

Bijbeltekst(en)

1Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg.

2De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag,

mijn mond is altijd vol van zijn lof.

3Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER,

de nederigen zullen het met vreugde horen.

4Roem met mij de grootheid van de HEER,

sluit u aan om zijn naam te verheffen.

5Ik zocht de HEER en Hij gaf antwoord,

Hij heeft mij van alle angst bevrijd.

6Wie naar Hem opzien, stralen van vreugde,

schaamte zal hun gezicht niet kleuren.

7In mijn verdrukking riep ik tot de HEER,

Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.

Psalmen 34:1-7NBV21Open in de Bijbel

Samen God prijzen, dat is het voornemen en de oproep van de schrijver van Psalm 34. Lees de tekst en deel met het groepje dat je op dag twee had benaderd wat je hierin raakt, en waarvoor jij God vandaag wil danken.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons