Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Je doet het goed!

Bijbeltekst(en)

7Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de HEER, onze God, telkens als wij Hem om hulp roepen?

Deuteronomium 4:7NBV21Open in de Bijbel

Je bent al bijna een week op weg! Heb je al een voorkeur voor een bepaalde manier van Bijbellezen?

Vandaag even geen methode waar je lang voor moet gaan zitten, maar alleen een korte bemoediging.

Je kunt de afbeelding hier downloaden.

Zijn er momenten in jouw leven geweest dat je God vergeten was? Waarom ben je toen toch weer naar Hem op zoek gegaan?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons