Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Heilige Geest

Bijbeltekst(en)

8Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’

Marcus 1:8NBV21Open in de Bijbel

Vandaag hoef je even niets te lezen, want er staat een filmpje op het programma. In dit filmpje van Het Bijbel Project, vanuit het Engels vertaald door de EO, wordt een Bijbels thema uitgelegd: de heilige Geest.

Bekijk het filmpje hier.

Vind jij het kijken van een video een fijne manier van Bijbelstudie?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons