Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Hoop en troost

Bijbeltekst(en)

1Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont

en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,

2zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,

mijn God, op U vertrouw ik.’

3Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger

en redt je van de dodelijke pest,

4Hij zal je beschermen met zijn vleugels,

onder zijn wieken vind je een toevlucht,

zijn trouw is een schild en pantser.

5De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen,

ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,

6noch de pest die rondwaart in het donker,

noch de plaag die toeslaat midden op de dag.

7Al vallen er duizend aan je linkerzijde

en tienduizend aan je rechterhand,

jou zal niets overkomen.

8Open je ogen en zie

hoe wie kwaad doen worden gestraft.

9U bent mijn toevlucht, HEER.

Als je mag wonen bij de Allerhoogste,

10zal het kwaad je niet bereiken,

geen plaag je tent ooit treffen.

11Zijn engelen geeft Hij opdracht

over je te waken waar je ook gaat.

12Op hun handen zullen zij je dragen,

je zult je voet niet stoten aan een steen.

13Leeuw en adder zul je vertrappen,

roofdier en slang vermorzelen.

14‘Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft

en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.

15Wie Mij aanroept, geef Ik antwoord,

in de nood zal Ik bij hem zijn.

Ik zal hem bevrijden en met roem overladen,

16hem overvloed van dagen geven.

Ik zal zijn redding zijn.’

Psalmen 91:1-16NBV21Open in de Bijbel

Psalm 91 kan een bron van hoop zijn. In de psalm wordt God beschreven als ultieme beschermheer: hij beschermt je tegen elk kwaad. Maar hij beschermt je niet alleen, hij bevrijdt je ook van het kwaad. Voor burgers of soldaten in de oorlog kan ‘het kwaad’ staan voor de vijand. Maar je kunt er ook zo naar kijken: ‘het kwaad’ is misschien de oorlog zelf. Oorlog en geweld zijn het kwaad waar God je tegen beschermt en van bevrijdt. God is altijd bij je. Daardoor kun je je in donkere tijden diep gesteund voelen.

 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons