Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Schuilen bij God

Bijbeltekst(en)

3HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder,

God, mijn steenrots, bij U kan ik schuilen,

mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht.

4Ik roep: ‘Geloofd zij de HEER,’

want ik ben van mijn vijanden verlost.

Psalmen 18:3-4NBV21Open in de Bijbel

Je mag schuilen bij God, zingt deze Psalm. Hij is je schild, je verdedigingsvesting en je rots. Stel je die metaforen maar eens letterlijk voor; God omringt jou als een groot ondoordringbaar schild, en er lijken hoge verdedigingsmuren om je heen je staan.

En God als rots, dat is ook een bijzondere metafoor. Een rots is sterk en biedt schuilplaatsen zoals grotten en spelonken, en een huis gebouwd op een rots staat stevig vast. Maar stel je voor wat een rots betekent in de Negev-woestijn in Israël: schaduw en koelte. Laat al die heethoofden om je heen maar razen, God omgeeft jou met koelte en kalmte.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons