Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Mijn liefde voor jou zal nooit verdwijnen

Bijbeltekst(en)

10Al zouden de bergen wijken

en de heuvels wankelen,

mijn liefde zal nooit meer van jou wijken

en mijn vredesverbond is onwankelbaar

– zegt de HEER, die zich over je ontfermt.

Jesaja 54:10NBV21Open in de Bijbel

Trouw van God

Mensen zijn niet altijd betrouwbaar en laten het soms afweten. Maar dat geldt volgens deze tekst niet voor God. Hij blijft altijd trouw. Ook als mensen je in de steek laten, kun je rekenen op Gods trouw.

Lees verder

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons