Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

God is machtig | 29 december 2019

Bijbeltekst(en)

1Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David.

2HEER, onze Heer,

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde.

Uw luister aan de hemel wordt bejubeld

3door de mond van kinderen en zuigelingen.

Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd

om hun wraak en verzet te breken.

4Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,

de maan en de sterren door U daar bevestigd,

5wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt,

het mensenkind dat U naar hem omziet?

6U hebt hem bijna een god gemaakt,

hem gekroond met glans en glorie,

7hem toevertrouwd het werk van uw handen

en alles aan zijn voeten gelegd:

8schapen, geiten, al het vee,

en ook de dieren van het veld,

9de vogels aan de hemel, de vissen in de zee

en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

10HEER, onze Heer,

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde.

Psalmen 8NBV21Open in de Bijbel

Deze week lezen we Psalm 8: een loflied over de macht van God,  maar ook over de belangrijke plaats die de mensen van God hebben gekregen in de schepping.
Het lied begint en eindigt met dezelfde zin; dat noemen we een inclusio (= omsluiting). In de eerste (vers 2) en laatste zin (vers 10) vinden we de belangrijkste gedachte van deze psalm: Gods macht strekt zich uit over de hele aarde.
In vers 3 lezen we over kleine kinderen. God gebruikt hun stem om zijn vijanden te verslaan. God doet grote dingen door kleine mensen zonder macht. De komst van Jezus als kwetsbare baby is daar het mooiste voorbeeld van.
En in vers 4 denkt de psalmdichter aan God als hij naar de sterren kijkt en onder de indruk raakt van Gods grootheid en zijn eigen kleinheid.
Een mens is maar klein en niet belangrijk, schrijft de dichter in vers 5. Maar als je goed leest, merk je dat het in dit vers niet om de mensen gaat, maar juist om God die zo machtig en groot is en toch aan ons denkt en ons niet vergeet.

Vraag:
Als je op een heldere avond naar de sterren kijkt, welk gevoel of welke gedachten roept dat bij je op?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.11.22
Volg ons