Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

I. Jezus wordt ter dood veroordeeld

Bijbeltekst(en)

12Vanaf dat moment wilde Pilatus Hem vrijlaten. Maar de Joden riepen: ‘Als u die man vrijlaat bent u geen vriend van de keizer, want iedereen die zichzelf tot koning uitroept pleegt verzet tegen de keizer.’ 13Toen Pilatus dit hoorde, liet hij Jezus naar buiten brengen. Zelf nam hij plaats op de rechterstoel op het zogeheten Mozaïekterras, in het Hebreeuws Gabbata. 14Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden: ‘Hier is Hij, uw koning.’ 15Meteen schreeuwden ze: ‘Weg met Hem, weg met Hem, aan het kruis met Hem!’ Pilatus vroeg: ‘Moet ik uw koning kruisigen?’ Maar de hogepriesters antwoordden: ‘Wij hebben geen andere koning dan de keizer!’ 16Toen droeg Pilatus Hem aan hen over om Hem te laten kruisigen.

Jezus gekruisigd en begraven

Jezus werd weggevoerd;

Johannes 19:12-16NBV21Open in de Bijbel

Brutaal gevangengenomen, beschuldigd en veroordeeld.
U hebt tegen de bestaande orde geschopt en de maatschappij bedreigd. Men somt uw misdaden op en slingert ze met veel overdrijving in uw gezicht.

Waar zijn uw vrienden? U staat helemaal alleen. De haat is voelbaar, de leugens zijn groot.

 

Jezus, U hebt altijd gepredikt over de waarheid, de grensverleggende liefde, de uiteindelijke rechtvaardigheid en de liefdevolle barmhartigheid. Dat alles is nu ver weg.

 

Waarom bent U zo stil?

U kon geen wonderen doen wanneer er geen geloof was. Kunt U ook niet spreken bij mensen die niet willen luisteren? Waarom zijn ze zo onrechtvaardig? Ze willen uw dood!

Men brengt U voor het volk, zij zijn uw jury. Ook zij willen U weghebben, U doen hangen.

Het pleit is verloren. Het vonnis is heel zwaar.

 

Jezus, help ons uw stem te blijven horen, te midden van het geweld van de wereld.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons