Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bewondering | 6/14

Bijbeltekst(en)

Meisjes

6Wie is zij,

die daar komt uit de woestijn

als een zuil van rook,

in een wolk van wierook en mirre,

in een geur van kostbare kruiden?

7Kijk! Salomo’s draagstoel,

omringd door zestig helden

uit de keurtroepen van Israël,

8allen met de hand op het zwaard,

geoefend in de strijd,

ieder met het zwaard op de heup,

bedacht op nachtelijk gevaar.

9Een draagkoets maakte koning Salomo,

een koets van cederhout.

10De stijlen zijn van zilver,

het baldakijn van goud,

de zetel is van purper.

Hij is versierd met tekens van liefde

door de meisjes van Jeruzalem.

11Kom kijken, meisjes van Sion,

kijk naar koning Salomo!

Kijk! De kroon waarmee zijn moeder hem tooide

op zijn bruiloftsdag,

de dag die zijn hart zo verblijdt.

Hooglied 3:6-11NBV21Open in de Bijbel

Tijdens een joodse bruiloft worden bruid en bruidegom door vrienden in een draagstoel van het huis van de bruid naar het huis van de bruidegom gedragen. Dat beeld komt ook in deze verzen terug. De vriendinnen van de bruid zijn aan het woord: zij maken van dichtbij mee hoe bruid en bruidegom bij elkaar komen. Uit hun beschrijving van de draagstoel wordt duidelijk dat dit niet zomaar een voorwerp is: hij is met liefde gemaakt, en is zelf ook een teken van liefde. 

Welke spullen in je huis koester je, omdat ze met liefde zijn gemaakt of omdat ze een bijzonder doel dienen?  

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons