Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Samenkomst | 4/14

Bijbeltekst(en)

Zij

8Hoor! Mijn lief!

Kijk! Hij komt,

springend over de bergen,

dansend over de heuvels.

9Als een gazelle is mijn lief,

als het jong van een hert.

Kijk! Hij staat al bij de muur.

Hij blikt door het venster,

tuurt door de spijlen.

10Mijn lief roept mij toe:

‘Sta op, vriendin!

Mooi meisje, kom!

11Kijk! De winter is voorbij,

voorbij zijn de regens, weggegaan.

12De bloemen zijn verschenen op het veld,

nu breekt de zangtijd aan,

het koeren van de duif klinkt op het land.

13De vijgenboom is al vol vruchten,

de wijnstok rankt en geurt.

Sta op, vriendin!

Mooi meisje, kom!

14Mijn duif in de rotskloof,

verscholen in de bergwand,

laat mij je gezicht zien,

laat mij luisteren naar je stem,

want je stem is zo lieflijk,

je gezicht zo bekoorlijk.’

Hij en zij

15Vang voor ons de vossen,

vang die kleine vossen.

Ze vernielen de wijngaard,

onze wijngaard vol bloeiende ranken.

Hooglied 2:8-15NBV21Open in de Bijbel

In Klaagliederen 5:18 wordt ook gesproken over vossen die ronddolen in de woestenij van Sion. Het maakt het hart van Israël ziek en hun ogen troebel van verdriet. De aanwezigheid van vossen staat dus symbool voor vernieling. De liefde is kwetsbaar: soms zijn er dingen die de liefde kunnen bekoelen of zelfs vernielen. Daarom is het belangrijk dat die dingen, de vossen, in de tuin van de geliefden snel worden gevangen, zodat ze de liefde niet kapot kunnen maken.  

Zijn er dingen in je leven die uw liefde voor God kunnen verstoren? Hoe zou je deze ‘vossen’ kunnen vangen?  

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons