Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Jezus bereidt de leerlingen voor

Bijbeltekst(en)

19Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. 20Denk aan wat Ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen; maar wie zich gehouden heeft aan wat Ik zeg, zal zich ook houden aan wat jullie zeggen. 21Dit alles zullen ze jullie vanwege Mij aandoen, want ze kennen Hem niet die Mij gezonden heeft. 22Ze zouden niet schuldig zijn als Ik niet was gekomen en tegen hen had gesproken. Maar nu hebben ze geen excuus voor hun zonde. 23Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. 24En ze zouden niet schuldig zijn als Ik niet bij hen had gedaan wat niemand anders ooit gedaan heeft. Maar ze hebben het gezien, en toch Mij en mijn Vader gehaat. 25Zo moest in vervulling gaan wat in hun wet staat geschreven: “Ze hebben Mij zonder reden gehaat.” 26Wanneer de pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid, die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen. 27Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij geweest.

Johannes 15:19-27NBV21Open in de Bijbel

Je kent ze misschien wel: websites met ervaringen van klanten. Heel nuttig, want wat klanten van iets vinden, is vaak betrouwbaarder dan wat de verkoper zegt.
De leerlingen van Jezus mogen aan anderen vertellen hoe zij Jezus hebben ervaren.

Wat zou jij aan anderen willen vertellen over Jezus?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons