Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Land bewerken

Bijbeltekst(en)

10U zorgt voor het land en bevloeit het,

U maakt het vruchtbaar,

vol water staat de rivier van God.

U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt U het:

Psalmen 65:10NBV21Open in de Bijbel

God is hier degene die het land bewerkt voor het koren, als een soort boer. Hoe verschilt deze rol van mensen in de landbouw?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons