Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Graankorrel

Bijbeltekst(en)

24Werkelijk, Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft brengt hij veel vruchten voort.

Johannes 12:24NBV21Open in de Bijbel

Wat denk jij dat Jezus hiermee bedoelde?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons