Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gerechtigheid

Bijbeltekst(en)

13maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

2 Petrus 3:13NBV21Open in de Bijbel

Laat je meenemen door ‘groene’ Bijbelteksten, die stilzetten en je laten nadenken over de schepping en onze plek hierin.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons