Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De aarde

Bijbeltekst(en)

31God zag alles wat Hij had gemaakt: het was zeer goed. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.

Genesis 1:31NBV21Open in de Bijbel

Stel je eens voor hoe de aarde eruitzag voordat de mensen hem onder hun gezag brachten. Wat is sindsdien allemaal veranderd?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons