Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bidden met hart en ziel

Bijbeltekst(en)

1Van David.

Prijs de HEER, mijn ziel,

prijs, mijn hart, zijn heilige naam.

Psalmen 103:1NBV21Open in de Bijbel

Een bekend lied uit Taizé is ‘Bless the Lord, my soul’. Het is het begin van Psalm 103. Misschien ken je het lied? Als tiener vroeg ik me wel eens af waarom hier het woord ‘bless’ gebruikt werd, want daarbij dacht ik aan een blessing, oftewel een zegen. Waarom stond er niet: Praise the Lord, my soul’, zoals in de bekende Engelse hymn Praise, my soul, the King of heaven? In de Nieuwe Bijbelvertaling lezen we ook ‘Prijs de HEER, mijn ziel.’

Om de samenhang tussen deze twee vertalingen, prijzen en zegenen, te kunnen begrijpen, is het verhelderend om te kijken wat er in de grondtaal, het Hebreeuws, staat. Het kernwoord waar het om gaat, is beracha. Het bijzondere is dat dit woord zowel met ‘lofprijzing’ als met ‘zegen’ vertaald kan worden. Vaak werd in Nederland de beweging van mensen naar God toe met ‘lofprijzen’ vertaald en de beweging van God naar mensen toe met ‘zegenen’. Maar vanuit de joodse traditie is het ook gebruikelijk om te bidden ‘Gezegend zijt Gij’. Driemaal per dag wordt het joodse Achttiengebed gebeden met daarin de zegenspreuk ‘Gezegend zijt Gij’. Letterlijk betekent zegenen ‘goede woorden spreken’ of ‘het goede toezeggen’.

De psalmist roept ons op om de heilige naam van God te prijzen of te zegenen, door zijn grote daden te verkondigen. Wat zijn de grote daden van God? De psalm reikt ons daarvoor woorden aan: ‘Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.’ En ook: ‘hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, hij redt uw leven van het graf.’ Daarom roept de psalmist ons op om God met hart en ziel te prijzen. Letterlijk staat er ‘met je gehele hart’, oftewel met alles wat in je is.

Aan het eind van de psalm maakt de psalmist de verbinding met de hemelse lofzang, de lofzang van de engelen. In de lofzang komen hemel en aarde samen.

Op welke wijze krijgt het prijzen of zegenen van God een plaats in jouw leven?

Ben je andere plaatsen in de Bijbel tegengekomen waarin het ook over lofprijzen/zegenen gaat?

Wat zou je willen toevoegen aan de lijst van Gods ‘grote daden’?

 

Geschreven door Hanna Rijken

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons