Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag één: De vrucht van de Geest is… KARAKTERVORMING

Bijbeltekst(en)

22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Galaten 5:22-23NBV21Open in de Bijbel

Als je in de Bijbel zoekt naar ‘vrucht van de Geest’ vind je één Bijbeltekst, Galaten 5:22-23. Deze Bijbelverzen zijn het uitgangspunt voor dit leesplan.
Het begint met het woordje ‘maar’. Dat woord geeft een tegenstelling aan. En die vind je in de verzen daarvoor. Er zijn volgens Paulus twee opties: je laat je leiden door Gods Geest, en dat wordt merkbaar in liefde, vreugde, vrede enzovoorts, of je laat je leiden door je eigen ik. Het resultaat daarvan is ongeduld, hardheid, liefdeloosheid et cetera.

Proces…

Ik hoop dat je net als ik verlangt om te groeien in de vrucht die Gods Geest geeft. Het woord ‘groeien’ laat al zien dat dit een proces is. In de natuur zit er een hele tijd tussen de mooie voorjaarsbloesem en de appels die je plukt in het najaar! Zo is er ook alle tijd om ons karakter te laten vormen door Gods Geest – gelukkig maar, want die tijd hebben we vaak hard nodig.
Hoe gaat dat in z’n werk? Ook hiervoor gaat de vergelijking met de natuur op. Een vrucht groeit door verbonden te blijven met de tak, de boom. Uit de boom komen de levenssappen. Het is een mooi beeld voor de onmisbaarheid van gebed in dit proces. Je mag bidden: ‘Heilige Geest, vorm mijn karakter, zodat ik vrucht draag en het karakter van Jezus vertoon.’

Eén vrucht, verschillende gaven…

Het woord ‘vrucht’ is enkelvoud, terwijl er toch negen eigenschappen worden genoemd. De vrucht gaat over ons karakter. Bovendien is de vrucht relationeel: zij gaat over onze omgang met anderen. Daarin kun je niet zeggen: ik ben wel betrouwbaar, maar erg ongeduldig. Het is één geheel. Je kunt het ook zo lezen: er is één vrucht, namelijk de liefde, en die liefde wordt zichtbaar in acht eigenschappen.
Er is verschil tussen de vrucht van de Geest en de gaven van de Geest, waarover we bijvoorbeeld lezen in 1 Korintiërs 12:1-11. Bij de gaven is het juist meervoud. God deelt die uit aan de geloofsgemeenschap, de kerk. Daarin is het mooi dat ieder iets specifieks bijdraagt. De een geeft leiding, een ander dient graag en weer een ander heeft bijvoorbeeld gaven van genezing.
In 1 Korintiërs 14:1 worden de vrucht van de liefde en de gaven samen genoemd: ‘Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest.’
Hoe zit het met jouw verlangen om te groeien in liefde en te ontdekken welke gaven God aan jou heeft gegeven?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons