Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

God belooft zijn Geest aan het volk

Bijbeltekst(en)

25Ik zal jullie schadeloosstellen voor al die jaren waarin je oogst is opgevreten door sprinkhanen, zwerm na zwerm, door mijn grote leger, dat Ik op jullie had afgestuurd. 26Jullie zullen weer volop te eten hebben, meer dan genoeg, en de naam van de HEER, je God, prijzen, want Ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld; nooit meer zal mijn volk te schande staan. 27Dan zullen jullie inzien dat Ik in Israëls midden ben, dat alleen Ik, de HEER, jullie God ben; nooit meer zal mijn volk te schande staan.

1Daarna zal zich dit voltrekken:

Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.

Jullie zonen en dochters zullen profeteren,

oude mensen zullen dromen dromen,

en jongeren zullen visioenen zien;

2zelfs over slaven en slavinnen

zal Ik in die tijd mijn geest uitgieten.

3Ik zal tekenen geven aan de hemel en op aarde:

bloed en vuur en zuilen van rook.

4De zon verandert in duisternis

en de maan in bloed

voordat de dag van de HEER komt,

groot en ontzagwekkend.

5Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen:

op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden,

zoals de HEER heeft beloofd;

ieder die Hij roept zal worden gered.

Joël 2:25-3:5NBV21Open in de Bijbel

Als profeet weet Joël hoe het is als je Gods Geest krijgt. Een bijzondere ervaring! Maar nu mag iedereen die bijzondere ervaring meemaken: God geeft zijn Geest aan alle mensen. Waarvan zouden de mannen en vrouwen, oude en jonge mensen, en slaven en slavinnen gaan dromen? Waar droom jij van als je denkt aan de ‘dag van de Heer’?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons