Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De heilige Geest zal alles duidelijk maken

Bijbeltekst(en)

12Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. 13De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. 14Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. 15Alles wat van de Vader is, is van Mij – daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft. 16Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna zien jullie Me terug.’

17Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent wat Hij nu zegt: “Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna zien jullie Me terug”? En: “Ik ga naar de Vader”? 18Wat betekent “nog een korte tijd”? Wat bedoelt Hij toch?’ 19Jezus begreep dat ze Hem iets wilden vragen. Hij zei: ‘Proberen jullie te begrijpen wat Ik bedoelde met “Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna zien jullie Me terug”? 20Werkelijk, Ik verzeker jullie, je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. 21Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. 22Jullie hebben nu verdriet, maar Ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal jullie je vreugde afnemen. 23Dan hoeven jullie Mij niets meer te vragen. Werkelijk, Ik verzeker jullie, wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – Hij zal het je geven. 24Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn.

Johannes 16:12-24NBV21Open in de Bijbel

Jezus bereidt zijn leerlingen voor op een moeilijke tijd. Hij vergelijkt die tijd met een vrouw die moet bevallen. Als het kind geboren is, vergeet de moeder de pijn. Zo is het ook voor de leerlingen. Nu hebben ze het moeilijk, maar straks zullen ze Jezus terugzien. Jezus belooft dat de heilige Geest er in de tussentijd zal zijn. Hij zal hen troosten en de waarheid duidelijk maken. Wat betekent die belofte van Jezus voor jou?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons