Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De heilige Geest geeft bijzondere krachten

Bijbeltekst(en)

Vele gaven, één Geest

1Over de gaven van de Geest, broeders en zusters, wil ik u het volgende zeggen.

2Zoals u weet was u in de tijd dat u nog niet geloofde volledig in de ban van de afgoden, die taal noch teken geven. 3Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan door toedoen van de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen van de heilige Geest.

4Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; 6er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 7In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. 8Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; 9de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen; 10en weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te beoordelen of een profetie van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om klanktaal uit te leggen. 11Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals Hij wil.

1 Korintiërs 12:1-11NBV21Open in de Bijbel

Wat maakt jou bijzonder? Welk speciaal talent heb jij? Volgens Paulus is iedereen verschillend. De heilige Geest geeft ieder mens een speciaal talent. En al die talenten zijn even belangrijk. Ze zijn allemaal nodig om samen een kerk te kunnen vormen. Hoe help jij anderen met jouw bijzondere talent?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons