Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Openbaring 1:8

Ik ben de alfa en de omega, zegt God, de Heer,ik ben het die is, die was en die komt,de Almachtige.

Bijbeltekst(en)

8‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’

Openbaring 1:8NBV21Open in de Bijbel

Johannes, een dienaar van God, heeft een openbaring gekregen. Vanuit de hemel krijgt hij het ene na het andere beeld te zien. Het zijn beelden van ondergang en verwoesting, maar ook beelden van hoop op een nieuw begin. Uiteindelijk loopt het goed af met de hemel en de aarde.

De ziener Johannes vertelt zijn visioen aan zeven gemeenten in het huidige Klein-Azië. Deze kerken bestonden nog niet lang en hadden te leiden onder de christenvervolging van die tijd. De werkelijkheid beschrijft Johannes als leven in de ellende én deel uitmaken van het koninkrijk van God. In die dubbele werkelijkheid is hij standvastig in zijn geloof. Het hele boek Openbaring is bedoeld als troostboek om het vol te houden in tijden van heftige narigheid. Dat God zegt: ‘Ik ben de alfa en de omega, ik ben het die is, die was en die komt’, troost ook mij als ik het moeilijk heb.

De alfa is de eerste letter van het Griekse alfabet, de omega de laatste. In deze taal schreef Johannes zijn visioen. In het Nederlands zou je kunnen zeggen: God is God, van a tot z, van begin tot eind. God is die is, die was en die komt.

Hieruit spreekt dat God met mensen van alle tijden meetrekt. Zoals hij was bij de eerste mens, vanaf Adam en Eva, zo ging hij op weg met Israël. In de tijd van Johannes zijn daar ook de eerste gemeenten bij gekomen met wie God op weg ging, tot op vandaag en de toekomst in. Gisteren, vandaag en morgen laat God zijn almachtige liefde zien. Wat er ook in een mensenleven gebeurt, weet dat God betrokken is bij jou, vanaf jouw prille levensbegin, tot de laatste dag.

Het boek Openbaring vertelt dat God nog verder gaat met mensen. Ooit zal er een nieuwe dag zijn, waarop alle ellende verdwenen is. De werkelijkheid van ellende wordt dan definitief tenietgedaan. Gods koninkrijk breekt in al zijn goedheid door in de hemel en op aarde. Van een vernauwde blik op mijn eigen ellende gaan mijn ogen open voor een ruimere werkelijkheid die in Gods hand is. Dat is de troost die voor mij spreekt uit deze tekst. Hoe ervaar jij troost? Welke troost spreekt voor jou uit deze tekst?

Janneke Nijboer
Missionair predikant voor de pioniersplek Windkracht 3pt0 in Noordwijk

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons