Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Johannes 3:16

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat,maar eeuwig leven heeft.

Bijbeltekst(en)

16Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16NBV21Open in de Bijbel

Heeft God de wereld lief? Als God liefde is, waarom… We kennen allemaal de vragen: er is zoveel kwaad, zoveel wat niet deugt. Had dat niet anders gekund? Deze tekst laat de manier zien waarop God liefheeft: hij geeft Jezus. In Jezus wordt zichtbaar wie God is. Als je meer over God wilt weten, kijk dan naar de manier waarop hij mensen bevrijdt en redt. Dat komt tot een hoogte- en tegelijk dieptepunt in Jezus. Jezus laat in zijn leven zien wat Gods bedoelingen zijn, hij komt om mensen te genezen en te redden, om de chaos op orde te brengen en nieuw leven te geven. We blijken Jezus niet te willen, we duwen hem de wereld weer uit, aan een kruis.

Daar heeft Jezus het ook over in deze tekst (en wat eromheen staat). Tegelijk blijft hij zijn bedoelingen duidelijk maken: God stuurde de Zoon niet om een oordeel te vellen over de wereld, maar om de wereld te redden. Jezus, zijn naam betekent: Redder.

Deze tekst komt uit een lang gesprek met Nikodemus, een van de farizeeën, theologen uit de tijd van Jezus. Nikodemus is nieuwsgierig naar Jezus, maar durft dat niet openlijk te laten zien. Hij komt hem in de nacht opzoeken. Hij stelt vragen, hij wil meer weten. Jezus spreekt met hem over ‘opnieuw geboren worden’, over opnieuw beginnen, over vertrouwen op hem en op God, over zoeken naar licht. Jezus wil niet dat mensen reddeloos verloren raken in de chaos, de schuld, het verdriet en de tevergeefsheid.

Nynke Dijkstra-Algra
Theologische beleidssecretaris van de scriba van de Protestantse Kerk en specialist missionair werk

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons