Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Uitleg van Gabriël 

Bijbeltekst(en)

15Toen ik, Daniël, het visioen zag en het probeerde te begrijpen, verscheen er iemand voor me die eruitzag als een man. 16En over het Ulaikanaal hoorde ik een menselijke stem roepen: ‘Gabriël, zorg dat hij het droomgezicht begrijpt.’ 17Hij kwam vlak bij me staan. Ik schrok en viel voorover. Hij zei: ‘Begrijp, mensenkind, dat het visioen naar de eindtijd verwijst.’ 18Terwijl hij tegen me sprak, verloor ik het bewustzijn en viel op de grond. Hij raakte me aan, hielp me overeind 19en zei: ‘Ik zal je vertellen wat er gebeurt voordat Gods toorn is uitgewoed, want het gaat over de vastgestelde eindtijd. 20De ram met de twee hoorns die je zag, duidt op de koningen van de Meden en de Perzen. 21De harige geitenbok is de koning van Griekenland. De grote hoorn tussen zijn ogen is de eerste koning. 22De hoorn brak af en er kwamen vier andere voor in de plaats; dat betekent dat er vier koninkrijken uit het volk zullen ontstaan, maar niet met dezelfde kracht. 23Aan het einde van hun heerschappij, als de tijd van de overtreders voorbij is, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in listen. 24Zijn kracht zal groot zijn – maar het is niet zijn eigen kracht – en hij zal een ongehoorde verwoesting aanrichten. Alles wat hij onderneemt zal hem lukken; machtigen zal hij in het verderf storten, ook het volk van de heiligen. 25Door zijn listigheid slaagt hij in elk bedrog. Hij zal hoogmoedig zijn en velen onverhoeds in het verderf storten. Tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan, maar hij zal gebroken worden zonder dat er een mensenhand aan te pas komt. 26Het visioen waarin over de avonden en ochtenden werd gesproken, is waar. En jij, houd dit droomgezicht voor je, want het verwijst naar een verre toekomst.’

27Ik, Daniël, was uitgeput en enige dagen ziek. Toen ik hersteld was, diende ik de koning weer. Maar ik was verbijsterd over het droomgezicht en ik begreep het niet.

Daniël 8:15-27NBV21Open in de Bijbel

De engel Gabriël legt Daniëls droom uit. De ram met de twee hoorns symboliseert de koninkrijken Medië en Perzië, die in het verleden over de Joden hadden geheerst. De geitenbok is het Griekse wereldrijk, van Alexander de Grote. Na de dood van Alexander valt het Griekse rijk uit elkaar (Daniël 8:22). De hoorn die geweldig uitgroeit, staat voor Alexanders opvolger Antiochus Epifanus. Hij ontwijdde de tempel in Jeruzalem: een ‘verwoestende gruwel’ voor de Joden (Daniël 12:11).

Daniël wordt zelfs ziek van deze droom, maar toch moet hij zijn kennis voor zich houden. Heeft iemand jou wel eens gevraagd iets geheim te houden? Hoe was dat voor jou?

 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons