Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Menselijke termen

Bijbeltekst(en)

15Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. 16Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. 17U was slaven van de zonde, maar – God zij gedankt! – nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, 18en bevrijd van de zonde bent u onderworpen aan de gerechtigheid. 19Ik gebruik dit soort menselijke termen omdat u zwakke mensen bent. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. 20Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. 21Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. 22Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u een leven in heiligheid en uiteindelijk het eeuwige leven. 23Het loon van de zonde is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

Romeinen 6:15-23NBV21Open in de Bijbel

Menselijke termen
Prachtig, Paulus realiseert zich dat hij een grootse ontdekking zo onder de aandacht moet brengen dat iedereen het begrijpt. Hij gebruikt daarom menselijke termen. ‘Wat niet weet wat niet deert’,

‘Kop in het zand’, ‘Doen of je neus bloedt’. Is dat het nieuwe leven onder de genade? Paulus maakt duidelijk van niet. De wet, de Thora die elke Jood kent, blijft altijd van kracht. Echter, met de komst van Christus ben je ‘dood’ voor de zonde. De verleiding om de verkeerde afslag te nemen is aanzienlijk kleiner geworden. Je weet immers waar je terecht komt. Je kunt niet meer ‘nooit van gehoord’ roepen. Het leven staat nu in dienst van de gerechtigheid.

In het spoor van Christus oogst je heiligheid en uiteinde­lijk eeuwig leven. Je wordt er geestelijk rijker van als je dit gelooft.
Maar de wet opheffen, geen denken aan!

♪ Lied 353

Deze dagkalender is ontwikkeld door KokBoekencentrum, aan de hand van het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap. Wilt u verder lezen, koop hier de dagkalender:
Webshop

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons