Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Met twee maten

Bijbeltekst(en)

1Van wijn word je een spotter, van bier een braller,

wie zich bedrinkt, verliest zijn verstand.

2Als het brullen van een leeuw, zo zijn de dreigementen van een koning,

wie ze in de wind slaat, brengt zijn leven in gevaar.

3Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden,

een dwaas stort zich in een woordenstrijd.

4Een luiaard ploegt niet in de herfst,

en vraagt zich in de zomer af waarom hij niet kan oogsten.

5Wat omgaat in een mensenhart is als diep verborgen water,

iemand met inzicht brengt het naar boven.

6Velen roemen hun eigen trouw,

maar wie vindt een mens die werkelijk betrouwbaar is?

7Wie rechtvaardig is, leidt een onberispelijk leven,

zijn nageslacht zal gelukkig zijn.

8Als het recht de troon van een koning schraagt,

verjaagt hij met zijn blik elke boosdoener.

9Wie zou kunnen zeggen: ‘Ik heb mijn hart gezuiverd,

ik ben vrij van zonden’?

10Twee gewichten om te wegen, twee maten om te meten,

beide zijn de HEER een gruwel.

Spreuken 20:1-10NBV21Open in de Bijbel

Met twee maten
Uit de verzameling spreuken voor deze dag springt er één naar voren. Daarin wordt God genoemd, terwijl de andere spreuken meer op alge­mene waarheden lijken. ‘Twee gewichten om te wegen, twee maten om te meten, beide zijn de Heer een gruwel.’ Dat is nog sterke taal ook.

Een gruwel, dat wordt in de Bijbel gezegd over dingen die echt te erg zijn voor woorden. Kennelijk is met twee maten meten dat ook. Terwijl het klinkt als iets wat weliswaar niet netjes is, maar nou ook weer geen doodzonde. Toch is het een gruwel in de ogen van de Eeuwige. Waarom? Misschien omdat het de eerste stap is naar groter onrecht.

Als je eenmaal accepteert dat je de ene mens anders mag behandelen dan de andere, dan neem je diens waardigheid af. De waardigheid die aan elk mens gegeven is, is gegrond in het scheppingsverhaal. Ieder is gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Daar mag je niet aan tornen, ook niet een beetje.

♪ Lied 992

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons