Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

9 oktober - Psalm 119:113-120

Bijbeltekst(en)

113Huichelaars haat ik,

maar uw wet heb ik lief.

114Bij U schuil ik, U bent mijn schild,

in uw woord stel ik mijn hoop.

115Zondaars, ga weg van mij!

Ik wil de geboden volgen van mijn God.

116Steun mij zoals U hebt beloofd, en ik zal leven,

beschaam mijn verwachting niet.

117Sta mij bij, want U bent mijn redding,

altijd houd ik uw wetten voor ogen.

118U verwerpt wie afdwalen van uw wetten,

hun bedrog loopt uit op niets.

119Als schuim veracht U wie kwaad doen op aarde,

daarom heb ik uw richtlijnen lief.

120Ik huiver van angst voor U,

uw vonnissen wekken mijn vrees.

*

Psalmen 119:113-120NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons