Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

8 november - Psalm 133

Bijbeltekst(en)

1Een pelgrimslied van David.

Hoe goed is het, hoe heerlijk

als broeders bijeen te wonen!

2Goed als olie op het hoofd

die neervalt op de baard,

de baard van Aäron,

en neervalt op de hals van zijn gewaad,

3als de dauw van de Hermon

die neervalt op de bergen van Sion.

Daar geeft de HEER zijn zegen:

leven voor altijd.

Psalmen 133NBV21Open in de Bijbel

Psalm 133 bezingt een zegen die de aarde overdekt. Nu de synagoge nog maar kort geleden Simchat Tora heeft gevierd, Vreugde der wet, leest ook de Kerk van het grote gebod in Leviticus en volgens Marcus. Ook het einde van het boek Prediker prent ons in ontzag te hebben voor God en zijn geboden na te leven.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons