Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

6 januari - Jesaja 60:10-22

Bijbeltekst(en)

10Vreemdelingen zullen je muren herbouwen,

hun koningen staan je ter beschikking.

Ik heb je geslagen in mijn woede,

in mijn mededogen zal Ik me over je ontfermen.

11Je poorten zullen nooit gesloten worden,

dag en nacht zullen ze openstaan,

zodat de rijkdom van vreemde volken kan binnenstromen,

met de koningen die worden meegevoerd.

12Elk volk of koninkrijk dat weigert

jou te dienen, zal ten onder gaan;

al die volken zullen worden verdelgd en vernietigd.

13De luister van de Libanon,

den, sneeuwbal en cipres,

ze zullen bij je komen,

om mijn heiligdom luister bij te zetten;

zo eer Ik de plaats waar mijn voeten rusten.

14Met gebogen hoofd zullen ze komen,

de zonen van je onderdrukkers,

en iedereen die jou verachtte

zal zich aan je voeten neerwerpen.

Ze noemen je Stad van de HEER,

Sion van de Heilige van Israël.

15Eens was je verlaten en gehaat

en werd je door niemand bezocht,

maar Ik zal je eeuwige roem verlenen,

geslacht op geslacht zul je een bron van vreugde zijn.

16Je zult de melk van vreemde volken drinken,

je wordt gezoogd door koninklijke borsten.

Dan zul je beseffen

dat Ik, de HEER, je redder ben,

je bevrijder, de Machtige van Jakob.

17In plaats van koper zal Ik je goud brengen,

in plaats van ijzer breng Ik zilver,

koper in plaats van bomen,

ijzer in plaats van stenen.

Ik laat vrede over je waken

en gerechtigheid over je heersen.

18Van geweld in je land wordt niets meer vernomen,

noch van verwoesting en rampspoed binnen je grenzen.

Je zult je muren Redding noemen

en je poorten Roem.

19Overdag is het licht van de zon niet meer nodig,

de glans van de maan hoeft je niet te verlichten,

want de HEER zal voor altijd je licht zijn,

je God zal je zijn luister schenken.

20Je zon zal niet meer ondergaan,

je maan niet meer verbleken,

want de HEER zal voor altijd je licht zijn.

De dagen van je rouw zijn voorbij.

21Je volk telt enkel nog rechtvaardigen,

zij zullen het land voorgoed bezitten.

Zij zijn de jonge scheuten van wat Ik heb geplant,

Ik heb hen gemaakt als teken van mijn luister.

22De geringste groeit uit tot een duizendtal,

de kleinste tot een machtig volk.

Ik, de HEER, zal dit spoedig volvoeren,

wanneer de tijd is gekomen.

Jesaja 60:10-22NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons