Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

4 mei - Psalm 107:33-43

Bijbeltekst(en)

33Hij maakt van rivieren woestijn,

van waterbronnen dorstig land,

34van vruchtbare aarde zilte grond,

vanwege het kwaad van de bewoners.

35Hij maakt van woestijnen waterland,

van dor gebied een bronrijke streek.

36Hij laat daar wonen wie honger leden,

zij stichten een stad, een woonplaats,

37zaaien akkers in, planten wijngaarden,

met een rijke oogst aan vruchten.

38Zegent Hij hen, zij worden zeer talrijk

en ook hun vee breidt zich uit,

39zegent Hij niet, hun aantal neemt af, ze buigen

onder de last van onheil en verdriet.

40Hij stort schande uit over de aanzienlijken,

Hij laat hen dolen in een woestenij zonder uitweg;

41de armen behoedt Hij voor slavernij,

hun families maakt Hij talrijk als kudden.

42Wie oprecht zijn, zien het met blijdschap,

wie onrecht doet, moet zwijgen.

43De wijze neemt dit ter harte

en kent de trouw van de HEER.

Psalmen 107:33-43NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons