Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

31 oktober - Psalm 119:137-144

Bijbeltekst(en)

137U bent rechtvaardig, HEER,

elk van uw voorschriften is juist.

138De richtlijnen door U uitgevaardigd

zijn eerlijk en volkomen betrouwbaar.

139Mijn hartstocht voor U verteert mij,

mijn belagers zijn uw woorden vergeten.

140Uw woord is volkomen zuiver,

uw dienaar heeft het lief.

141Al ben ik maar klein en niet in tel,

ik ben uw regels niet vergeten.

142Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig,

uw wet berust op waarheid.

143Al ben ik in nood en dreigt er gevaar,

uw geboden verheugen mij.

144Uw richtlijnen zijn rechtvaardig tot in eeuwigheid,

geef mij inzicht, en ik zal leven.

*

Psalmen 119:137-144NBV21Open in de Bijbel

De gedenkdag van de Hervorming wordt vanouds gevierd met Psalm 119, de psalm die oproept om vast te houden aan Gods woord. Met Allerheiligen lezen we Psalm 138 om samen met alle heiligen te bidden: ‘Heer, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los’. Psalm 34, een psalm die in de protestantse traditie gewoonlijk op Allerheiligen klinkt, lezen we met Allerzielen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons