Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

28 januari - Psalm 111

Bijbeltekst(en)

1Halleluja!

Ik wil de HEER loven met heel mijn hart

in de grote kring van oprechten.

2Machtig zijn de werken van de HEER,

wie ze liefheeft, onderzoekt ze.

3Zijn daden hebben glans en glorie,

zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.

4Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen,

genadig en liefdevol is de HEER.

5Hij gaf voedsel aan wie Hem vrezen,

eeuwig gedenkt Hij zijn verbond.

6Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden

en gaf hun het land van andere volken.

7Rechtvaardig en eerlijk is het werk van zijn handen,

uit al zijn regels blijkt zijn trouw,

8ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig,

gemaakt volgens waarheid en recht.

9Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,

voor eeuwig zijn verbond ingesteld.

Heilig en ontzagwekkend is zijn naam.

10Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER,

leven naar zijn regels getuigt van goed inzicht.

Zijn roem houdt stand, voor altijd.

Psalmen 111NBV21Open in de Bijbel

Psalm 111 met daarin de belijdenis ‘Heilig en ontzagwekkend is zijn naam’ (vers 9), is de psalm die in de wereldwijde Kerk later deze week klinkt bij Marcus 1:24, de uitroep van een onreine geest: ‘Ik weet wel wie Je bent, de heilige van God.’

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons