Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

26 februari - Jeremia 18:1-12

Bijbeltekst(en)

Bij de pottenbakker

1De HEER richtte zich tot Jeremia: 2‘Ga naar de werkplaats van een pottenbakker, daar zal Ik laten horen wat Ik je te zeggen heb.’ 3Ik ging naar een werkplaats, waar een pottenbakker juist op zijn draaischijf aan het werk was. 4Als de pot die hij maakte mislukte, begon hij opnieuw en vormde hij de klei tot een andere pot, precies zoals hij zich die had voorgesteld. 5De HEER zei: 6‘Volk van Israël, Ik kan met jullie hetzelfde doen als die pottenbakker – spreekt de HEER. Immers, jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker. 7De ene keer zeg Ik tegen een volk en een koninkrijk dat Ik het zal uitrukken, verwoesten en vernietigen – 8maar als het volk waartegen Ik gesproken heb met zijn kwalijke praktijken breekt, dan zie Ik af van het onheil waarmee Ik het wilde treffen. 9De andere keer zeg Ik tegen een volk en een koninkrijk dat Ik het zal opbouwen en planten – 10maar als dat volk daarna niet naar Mij luistert en doet wat slecht is in mijn ogen, dan zie Ik af van al het goede dat Ik beloofd had te doen. 11Daarom, zeg tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem: Dit zegt de HEER: Uit mijn hand komt onheil over jullie en Ik beraam kwade plannen. Breek met je kwalijke praktijken, beter je leven. 12Maar ze zullen antwoorden: “Laat ons begaan, we willen onze eigen plannen volgen.” Ze zullen zeggen dat ze zich alleen willen laten leiden door hun koppig en boosaardig hart.

Jeremia 18:1-12NBV21Open in de Bijbel

Het boek van de profeet Jeremia neemt in de Bijbel een bijzondere plaats in, omdat het zowel van zijn profetische woorden en symbolische handelingen, als ook van zijn persoonlijke belevenissen vertelt. Psalm 51 is weer een boetepsalm. Psalm 19 wordt gezien als het gebed van de messias als hij de tempel zuivert. Het klinkt doorgaans bij de tempelreiniging in het evangelie, nu bij de tempelprediking van Jeremia. Psalm 102 is verwant aan de Klaagliederen van Jeremia.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons