Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

24 juni - Psalm 85

Bijbeltekst(en)

1Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm.

2U bent uw land genadig geweest, HEER,

U keerde het lot van Jakob ten goede,

3nam de schuld van uw volk weg

en bedekte al zijn zonden. sela

4U bedwong uw woede

en wendde u af van uw brandende toorn.

5God, onze helper, keer tot ons terug,

onderdruk uw afschuw van ons.

6Wilt U voor eeuwig uw toorn laten duren,

verbolgen zijn van geslacht op geslacht?

7Breng ons weer tot leven,

dan zullen wij ons in U verheugen.

8Toon ons uw trouw, HEER,

en geef ons uw hulp.

9Ik wil horen wat God ons zegt.

De HEER spreekt woorden van vrede

tegen zijn volk, zijn getrouwen.

Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid!

10Voor wie Hem eren is zijn hulp nabij:

zijn glorie komt wonen in ons land,

11trouw en liefde omhelzen elkaar,

recht en vrede begroeten elkaar met een kus,

12trouw bloeit uit de aarde op,

recht ziet uit de hemel toe.

13De HEER geeft al het goede:

ons land zal vruchten geven.

14Het recht gaat voor God uit

en baant voor Hem de weg.

Psalmen 85NBV21Open in de Bijbel

Op de geboortedag van Johannes de Doper, een half jaar voor Kerstmis, bezingt de Kerk met Psalm 85 zijn missie: ‘Het recht gaat voor God uit en baant voor Hem de weg’ (vers 14).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons