Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

23 augustus - Psalm 119:105-112

Bijbeltekst(en)

105Uw woord is een lamp voor mijn voet,

een licht op mijn pad.

106Ik zweer mij te houden aan uw rechtvaardige voorschriften

en ik zal mijn eed gestand doen.

107Ik ben zo diep vernederd,

houd mij in leven, HEER, zoals U hebt beloofd.

108Aanvaard, HEER, de lof uit mijn mond

en onderwijs mij in uw voorschriften.

109Mijn leven is voortdurend in gevaar,

maar uw wet vergeet ik niet.

110Zondaars hebben voor mij een net gespannen,

maar ik wijk niet af van uw regels.

111Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit,

ze zijn de vreugde van mijn hart.

112Met hart en ziel ben ik bereid

uw wetten uit te voeren,

eeuwig, tot het einde toe.

*

Psalmen 119:105-112NBV21Open in de Bijbel

Marcus 8:22-26 over de genezing van de blinde is de tegenhanger van Marcus 7:31-37 over de genezing van de dove. En precies daartussenin zegt Jezus: ‘Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet?’ (vers 18). Psalm 119 wordt nu de blinde in de mond gelegd: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.’

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons