Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

21 november - Psalm 69:1-19

Bijbeltekst(en)

1Voor de koorleider. Op de wijs van De lelies. Van David.

2Red mij, God,

het water staat aan mijn lippen,

3ik zink weg in bodemloos slijk

en vind geen grond voor mijn voeten,

ik ben in diep water geraakt,

de stroom sleurt mij mee.

4Uitgeput ben ik van het roepen,

mijn keel is schor geschreeuwd,

mijn ogen zijn verzwakt

van het uitzien naar mijn God.

5Talrijker dan de haren op mijn hoofd

zijn zij die mij haten zonder reden,

met velen zijn mijn belagers,

mijn vijanden die mij bedriegen:

teruggeven moet ik

wat ik niet heb geroofd.

6God, U kent mijn lichtzinnig leven,

mijn schuld is U niet ontgaan.

7Laat ik niet beschamen wie naar U uitzien,

HEER, God van de hemelse machten,

laat wie U zoekt niet om mij te schande staan,

God van Israël.

8Om U moet ik smaad verduren

en bedekt het schaamrood mijn gezicht.

9Ik ben voor mijn broers een vreemde geworden,

een onbekende voor de zonen van mijn moeder.

10De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd,

de smaad van wie U smaadt, is op mij neergekomen.

11Ik huilde tranen toen ik vastte,

maar hoon was mijn deel,

12ik hulde mij in een boetekleed,

maar werd een mikpunt van spot.

13In de stadspoort wordt over mij gepraat,

dronkaards zingen liedjes over mij.

14En nu, HEER, richt ik mijn gebed tot U,

laat dit een uur zijn van mededogen.

Groot is uw liefde, God, antwoord mij,

toon uw trouw en red mij.

15Trek mij uit het slijk voordat ik wegzink,

laat mij ontkomen aan wie mij haten,

haal mij uit dit diepe water.

16Laat de stroom mij niet meesleuren,

de diepte mij niet verzwelgen,

de afgrond zijn muil niet boven mij sluiten.

17Antwoord mij, HEER, U bent genadig en goed,

keer u tot mij, zie mij in erbarmen aan.

18Verberg uw gelaat niet voor uw dienaar,

antwoord mij snel, want de angst benauwt mij.

19Wees mij nabij en bevrijd mij,

verlos mij van mijn vijanden.

Psalmen 69:1-19NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons