Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

21 december - Micha 5:1-8

Bijbeltekst(en)

1Uit jou, Betlehem in Efrata,

te klein om tot Juda’s geslachten te behoren,

uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen.

Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden,

in de dagen van weleer.

2Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard,

worden zijn broeders aan hun lot overgelaten.

Daarna zullen wie er nog over zijn

terugkeren naar de andere Israëlieten.

3Hij zal aantreden en hen als een herder weiden,

bekleed met de macht van de HEER, zijn God,

met de majesteit van diens verheven naam.

Zij zullen veilig wonen,

want hij zal heersen tot aan de einden der aarde,

4en hij brengt vrede.

Wanneer Assyrië ons land binnenvalt

en zijn voet in onze paleizen zet,

zullen wij zeven herders doen opstaan,

ja acht vorsten uit mensen gekozen.

5Met het zwaard zullen zij Assyrië kaalslaan,

met getrokken dolk Nimrod vernietigen.

Hij zal ons bevrijden van Assyrië

wanneer het ons land binnenvalt

en onze grenzen overschrijdt.

6En wat er van Jakob is overgebleven,

te midden van machtige volken,

zal zijn als dauw die van de HEER komt,

als regendruppels op het groen,

dat niets verwacht van een mens

en niet naar mensenkinderen uitziet.

7Wat er van Jakob is overgebleven,

te midden van machtige volken,

zal zijn als een leeuw tussen de wilde dieren,

als een leeuw die de kudde binnendringt,

een leeuw die vertrapt en verscheurt,

en er is niemand die hem tegenhoudt.

8Mogen je aanvallers je kracht leren kennen,

mogen je vijanden worden vernietigd!

Micha 5:1-8NBV21Open in de Bijbel

Op de vierde zondag van advent leest de Kerk Micha 5, de profetie over ‘Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren’. Daar beweegt het Lucasevangelie nu ook naartoe. Maria verlaat Nazaret en reist naar Juda, keert vervolgens terug naar Nazaret en gaat weer op reis om uiteindelijk met Kerst in Betlehem te zijn waar zij Jezus ter wereld brengt. Psalm 98 is de kerstpsalm: ‘Zing voor de Heer een nieuw lied’. Waarom nieuw? Omdat geen enkel bestaand lied tot nog toe de wonderen kan bezingen die Hij nu heeft verricht.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons