Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

2 juni - Marcus 2:23-3:6

Bijbeltekst(en)

Marcus 2:23-6NBV21Open in de Bijbel

De jongeman in het lege graf (Marcus 16:5-7) wees de leerlingen terug naar Galilea. Daar zullen ze Jezus als de opgestane Heer ontmoeten. Maar Marcus vertelt in dat laatste hoofdstuk niets over Jezus’ verschijningen in Galilea. Daarvoor moet je bij hem aan het begin van het evangelie zijn, waar Jezus in Galilea met Gods volmacht geneest, bevrijdt en leert. Daar in Galilea pakken we de draad van het evangelie weer op, en vervolgen die in de rest van het jaar tot aan het lijdensverhaal.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons