Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

2 augustus - Efeziërs 4:1-6

Bijbeltekst(en)

Christus als fundament

1Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: 2wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. 3Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 4één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, 5één Heer, één geloof, één doop, 6één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.

Efeziërs 4:1-6NBV21Open in de Bijbel

In de doorgaande lezing van de Efeziërsbrief en het Marcusevangelie heeft de Kerk op de eerste zondag van augustus Efeziërs 4:17-25 en Marcus 7:1-23 opengeslagen, over de levenswandel, de halacha. Psalm 29 is gehoorzaam aan ‘de stem van de Heer’.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons