Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

19 augustus - Psalm 119:97-104

Bijbeltekst(en)

97Hoe lief heb ik uw wet,

heel de dag is hij in mijn gedachten.

98Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden,

ik ben er eeuwig mee verbonden.

99Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters,

want ik overdenk uw richtlijnen,

100ik heb meer inzicht dan ouderen,

want uw regels volg ik op.

101Mijn voeten mijden elk pad dat slecht is,

zo kan ik mij houden aan uw woord.

102Van uw voorschriften wijk ik niet af,

U bent het die mij onderricht.

103Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte,

zoeter dan honing voor mijn mond.

104Uw regels geven mij inzicht,

daarom haat ik elk bedrieglijk pad.

*

Psalmen 119:97-104NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons