Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

17 juni - Jesaja 30:1-8

Bijbeltekst(en)

Niet Egypte brengt bevrijding, maar de HEER

1Wee jullie, opstandige kinderen – spreekt de HEER –,

die plannen uitvoeren buiten Mij om,

verdragen sluiten tegen mijn zin

en zo zonde op zonde stapelen;

2die zonder Mij te raadplegen

op weg gaan naar Egypte,

om te schuilen in de vesting van de farao

en bescherming te zoeken in de schaduw van Egypte.

3De vesting van de farao zal jullie schande brengen,

de bescherming van Egyptes schaduw smaad.

4Al komen zijn leiders naar Soan,

al bereiken zijn gezanten Chanes,

5toch zullen allen beschaamd staan,

want dat volk heeft niets te bieden.

Het brengt geen hulp of voordeel,

maar slechts schande en smaad.

6Profetie over de dieren van het Zuiden.

Door een land van ellende en ontbering

– het domein van leeuwin en leeuw,

van adder en vliegende gifslang –

vervoeren zij hun schatten op ezelsruggen,

hun rijkdommen op kamelenbulten,

naar een volk dat niets te bieden heeft.

7De hulp van Egypte is loos en leeg;

dus noem Ik het Rahab, Tandeloos monster.

8Neem een stenen plaat en schrijf dit op,

leg het voor hen vast in een boek,

zodat het voor altijd en eeuwig bewaard blijft.

Jesaja 30:1-8NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons