Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

17 augustus - Psalm 119:89-96

Bijbeltekst(en)

89HEER, voor eeuwig

staat uw woord in de hemel vast.

90Uw trouw duurt van geslacht op geslacht,

U hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand.

91Naar uw voorschriften blijven hemel en aarde bestaan,

alles is aan U onderworpen.

92Verheugde ik mij niet in uw wet,

ik zou vergaan van ellende.

93In eeuwigheid zal ik uw regels niet vergeten,

daardoor houdt U mij in leven.

94Ik ben van U, red mij,

want steeds zoek ik uw regels.

95Zondaars zijn uit op mijn ondergang,

maar uw richtlijnen geven mij inzicht.

96Aan alles, hoe volmaakt ook, zag ik een einde,

maar uw gebod is grenzeloos ruim.

*

Psalmen 119:89-96NBV21Open in de Bijbel

Marcus 7:31-37 staat weer precies op zijn plaats, het is het evangelie dat op deze zondag in de Kerk wordt gelezen. Psalm 119, steeds acht verzen die in het Hebreeuws telkens met dezelfde letter beginnen, het hele alfabet langs, is vooral een psalm van het najaar. De poëzie vermenigvuldigt de eeuwigheid (het getal acht staat daarvoor symbool) met de taal (het alfabet). De psalm bezingt onafgebroken de goedheid van Gods wetten en wordt hier in de mond van de dove en gebrekkig sprekende man uit het Marcusevangelie gelegd: ‘Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond’.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons