Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

15 oktober - Psalm 119:129-136

Bijbeltekst(en)

129Uw richtlijnen zijn voor mij een wonder,

daarom volg ik ze met heel mijn hart.

130Als uw woorden opengaan, is er licht

en inzicht voor de eenvoudigen.

131Dorstig opent zich mijn mond,

zo hunker ik naar uw geboden.

132Keer u tot mij en wees mij genadig,

dat is het voorrecht van wie uw naam bemint.

133Stuur mijn gangen zoals U hebt beloofd,

lever mij niet uit aan de macht van het kwaad,

134verlos mij van de onderdrukking van mensen,

en ik zal mij houden aan uw regels.

135Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen,

onderwijs uw dienaar in uw wetten.

136Beken van tranen vloeien uit mijn ogen,

want uw wet wordt niet onderhouden.

*

Psalmen 119:129-136NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons