Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

14 december - Sefanja 3:9-13

Bijbeltekst(en)

Vreugde voor Jeruzalem

9Dan zal Ik de lippen van de volken rein maken,

zij zullen de naam van de HEER aanroepen,

ze zullen Hem dienen, zij aan zij.

10Van over de rivieren van Nubië

zullen zij die Mij vereren

maar die Ik verstrooid had,

Mij hun offergaven brengen.

11Op die dag hoef je je niet meer te schamen

voor alle daden waarmee je tegen Mij in opstand kwam.

Wie van overmoed vrolijk is laat Ik uit je midden verdwijnen,

op mijn heilige berg zul je niet meer hoogmoedig zijn.

12Ik zal een arm en zwak volk binnen je muren achterlaten

dat in de naam van de HEER een toevlucht vindt.

13Wie er van Israël overblijven, zullen niet langer onrecht doen,

ze zullen geen leugens spreken,

uit hun mond zal geen bedrieglijke taal meer klinken.

Ze zullen weiden en rustig liggen, door niemand opgeschrikt.

Sefanja 3:9-13NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons