Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

10 april - 1 Johannes 1:1-7

Bijbeltekst(en)

1Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. 2Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. 3Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 4We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken.

Licht en duisternis

5Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis. 6Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. 7Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.

1 Johannes 1:1-7NBV21Open in de Bijbel

De eerste Johannesbrief is een geliefd Bijbelboek in de paastijd. Het onderricht ons in paaslicht en liefde, zoals de profeet Micha getuigt: ‘Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen’ (Micha 4:2). De lezingen van deze week cirkelen om derde paaszondag heen. Dan komen ze volgens het Oecumenisch leesrooster allemaal bijeen: Micha 4, Psalm 4 en 1 Johannes 1.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons