Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

1 juli - Psalm 88

Bijbeltekst(en)

1Een lied, een psalm van de Korachieten. Voor de koorleider. Op de wijs van De rietpijp. Een beurtzang, een kunstig lied van de Ezrachiet Heman.

2HEER, God, mijn redder,

ik roep tot U, ik schreeuw het uit,

bij dag en bij nacht.

3Laat mijn gebed U bereiken,

luister naar mijn klagen,

4ik word door rampen bezocht,

mijn leven nadert het dodenrijk.

5Ik hoor bij wie afgedaald zijn in het graf,

ik ben als een man aan het eind van zijn krachten,

6als een naamloze dode ben ik,

als een gesneuvelde in een massagraf,

aan wie U niet langer denkt,

losgerukt uit uw hand.

7U hebt mij onder in de kuil gelegd,

in het duister van de diepte,

8uw toorn drukt zwaar op mij,

uw golven slaan over mij heen. sela

9Bekenden hebt U van mij vervreemd,

afgrijzen roep ik bij hen op,

ik ben ingesloten en zie geen uitweg meer.

10Mijn ogen zijn dof van ellende,

ik roep U aan, HEER, elke dag,

en strek mijn handen naar U uit.

11Doet U wonderen bij doden,

staan schimmen op om U te loven? sela

12Komt uw liefde in het graf ter sprake

of uw trouw in de afgrond?

13Weet men in de duisternis van uw wonderen

of van uw weldaden in het land der vergetelheid?

14Daarom roep ik U om hulp, HEER,

elke morgen nader ik U met mijn gebed.

15Waarom, HEER, verstoot U mij

en verbergt U voor mij uw gelaat?

16Ik ben verzwakt, van jongs af in doodsgevaar,

verbijsterd moet ik uw woede verduren.

17De gloed van uw toorn overweldigt mij,

uw verschrikkingen maken mij sprakeloos,

18als water omringen ze mij, dag aan dag,

van alle kanten sluiten ze mij in.

19Mijn beste vrienden hebt U van mij vervreemd,

mijn enige metgezel is de duisternis.

Psalmen 88NBV21Open in de Bijbel

Psalm 88 is de duisterste psalm van het hele psalter, een tekst zonder enig uitzicht. Opmerkelijk, zo’n inktzwarte gebed. Maar ook wie geen enkel licht meer zien, mogen weten dat aan hen is gedacht. Hier staat de psalm de blinde Paulus bij, van wie Jezus zegt: ‘Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam’ (Handelingen 9:16).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons