Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De macht en schepping van God

Bijbeltekst(en)

1Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David.

2HEER, onze Heer,

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde.

Uw luister aan de hemel wordt bejubeld

3door de mond van kinderen en zuigelingen.

Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd

om hun wraak en verzet te breken.

4Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,

de maan en de sterren door U daar bevestigd,

5wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt,

het mensenkind dat U naar hem omziet?

6U hebt hem bijna een god gemaakt,

hem gekroond met glans en glorie,

7hem toevertrouwd het werk van uw handen

en alles aan zijn voeten gelegd:

8schapen, geiten, al het vee,

en ook de dieren van het veld,

9de vogels aan de hemel, de vissen in de zee

en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

10HEER, onze Heer,

hoe machtig is uw naam

op heel de aarde.

Psalmen 8:1-10NBV21Open in de Bijbel

In deze psalm gaat het over Gods grote macht, en hoe klein mensen dan kunnen lijken. Heb je weleens op een stille, donkere plek naar de sterrenhemel gekeken? Dan was je waarschijnlijk net als de dichter van deze psalm onder de indruk van al die sterren. Misschien ben jij ook wel op zoek naar iets, of heb je veel vragen over je leven. Dan kan het helpen om even stil te staan en naar de hemel te kijken. Zo kun je ontdekken dat God er altijd voor je is.

Wanneer denk jij aan God?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons