Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

20. Uitgekozen

Bijbeltekst(en)

9Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.

1 Petrus 2:9NBV21Open in de Bijbel

Als je niet wordt uitgekozen – bij een spelletje, in een sollicitatieprocedure –, dan kun je je verdrietig voelen. Maar God kiest jou uit en je hoort bij Hem!

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons