Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

15. God met ons

Bijbeltekst(en)

19Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Matteüs 28:19-20NBV21Open in de Bijbel

De laatste van Matteüs zijn Jezus’ opdracht aan de leerlingen en de belofte dat ze nooit alleen zijn. Hoe hou jij voor ogen dat Jezus altijd met je is?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons