Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

25/12 - Heel gewoon?

Voerbak

Bijbeltekst(en)

De geboorte van Jezus

1In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.

8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: 11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

14‘Eer aan God in de hoogste hemel

en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’

15Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Lucas 2:1-20NBV21Open in de Bijbel

Na de profetie van Zacharias over redding, barmhartigheid, hemels licht en de weg van de vrede klinken de eerste woorden van Lucas 2 best kil. Ineens zitten we weer midden in de gewone geschiedenis: een Romeinse keizer die bevelen uitdeelt, een volkstelling, en gewone mensen die daar gehoor aan moeten geven.

Maar Lucas heeft zijn lezers goed voorbereid. Als lezer weet je al dat het echte verhaal zich niet in het paleis van de machthebbers afspeelt. Nee, voor het verhaal van redding, hemels licht en vrede moet je naar het jonge paar kijken dat tevergeefs een plek voor de nacht zoekt, en naar een groepje herders ergens buiten in het veld. Het is daar dat een leger van engelen vrede belooft aan alle mensen die God liefheeft. En in de voederbak waarin de jonge vrouw haar kind te slapen legt zien ze die belofte werkelijkheid worden. De situatie lijkt heel gewoon, armoedig zelfs. Maar Lucas is heel duidelijk: geen machthebber kan op tegen de vrede die God met dit kind belooft.

Waarvoor zou jij God willen loven en prijzen?

Dit was de laatste aflevering van het Bijbel Basics advent leesplan. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons