Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dure soep

Bijbeltekst(en)

29Eens was Jakob aan het koken toen Esau uitgeput thuiskwam uit het veld. 30‘Gauw, geef me wat van dat rode dat je daar kookt, ik ben doodmoe,’ zei Esau tegen Jakob. (Daarom wordt hij ook wel Edom genoemd.) 31‘Pas als jij me je eerstgeboorterecht verkoopt,’ antwoordde Jakob. 32‘Man, ik sterf van de honger,’ zei Esau, ‘wat moet ik met dat eerstgeboorterecht?’ 33‘Zweer het me nu meteen,’ zei Jakob. Dat deed Esau, en zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jakob. 34Daarop gaf Jakob hem brood en linzensoep. Esau at, dronk en ging meteen weer weg; hij hechtte geen enkele waarde aan het eerstgeboorterecht.

Genesis 25:29-34NBV21Open in de Bijbel

‘De liefde van de mens gaat door de maag,’ luidt het gezegde. Samen eten kan een intieme daad zijn, omdat het samenbindt. In veel Bijbelverhalen staat een maaltijd centraal, en daarbij gaat het niet alleen om eten. Denk aan het verhaal over Abraham, die zijn onbekende gasten het beste voorzet (Genesis 18:1-9). Of Ester, die tijdens een koninklijke maaltijd het wrede plan van Haman aan de kaak stelt. Ook in het leven van Jakob speelt de maaltijd een belangrijke rol. Hij verlangde naar de speciale zegen van zijn vader. Toen zijn hongerige broer Esau de rode soep van Jakob rook, maakte Jakob gebruik van zijn kwetsbaarheid. In ruil voor een heerlijke linzensoep, beloofde Esau het eerstgeboorterecht aan zijn broertje. Later geeft vader Isaak zijn zegen na een versbereide maaltijd aan Jakob.  

 

Heb jij weleens een maaltijd of eten klaargemaakt met als doel iets voor elkaar te krijgen? Wat gebeurde er toen?    

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons